Acceptcrossculture - Communications
10th mar 14

Välkommen

”Okunskap om kulturskillnader förhindrar lyckad integration!”

Accept Cross Culture AB är ett kommunikationsföretag som hjälper internationella företag och organisationer med kommunikation och ledarskap över gränserna genom interkulturell coaching och ledarskapsprogram. Vi hjälper till att öka den internationella slagkraften.

Vi ger möjlighet att förbättra och effektivisera kommunikationen med utländska kollegor och affärspartners. Vi ger svaren på varför frustrationer och missförstånd uppstår/finns och hur man undviker fallgropar och förebygger problem. Resultatet blir att man både kan spara tid och pengar!

I alla länder så påverkas man av dess kultur och samhälle. En person består till stor del (ca 70%) av sin kultur, resten (ca 30%) består av ens personlighet (baserad på gener, uppväxt mm).

Även språket är kulturellt betingat då man till stor del pratar efter sin egen kultur. Så till exempel när en svensk pratar engelska så pratar den svensken engelska med svenska ord som han/hon värderar på sitt svenska sätt. Det är därför vikigt att förstå vad man egentligen menar, det vill säga att man fattar innebörden, av meningar och specifika ord. Ett exempel är att en svensk värderar ordet kompromiss som något positivt. Medan en egelsman tycker att det är negativt och ett nederlag – vi förstår alla innebörden av ordet. Andra exempel på sådana ord är effektivitet, karriär, normal, ledarskap etc.

Search

Tips

Colors Theme by Dehradun